ירושלים
02-6249394
כרכור
04-6466164
דואר אלקטרוני
info@connecth-r.com