CONNECT עוסקת בגיוס עובדים לחברות תעשייתיות כולל תעשיית הייטק בתחום התוכנה, חומרה, ביוטכנולוגיה, שיווק ומכירות.

לקורות החיים שלכם חשיבות רבה ביותר: זהו כרטיס הביקור הראשון שלכם.
כתיבת קורות חיים בצורה נכונה יכולה להגדיל באופן משמעותי את ההסתברות שלך לקבל תגובה למועמדותך.
להלן מספר טיפים לכתיבת קורות חיים:
פרטים אישיים:

שם:
ת"ז:
ת.לידה: חבל לעשות לנו שיעור בחשבונאות
כתובת: חשוב מאוד הרי אין בארץ עדיין רחפות
טלפון:

השכלה וקורסים:

(כולל ציון שם המוסד)

שירות צבאי/לאומי:

ניסיון תעסוקתי:

1998 ועד היום
1995- 1998
* כאן חשוב לציין את שם החברה. אם אינה בין המוכרות בשוק, יש לציין בקצרה את התחום בו היא עוסקת, הגדרת התפקיד ופירוט קצר של תחומי האחריות. עדיף בנקודות ולא במלל רצוף, ושוב את הדברים העיקריים והחשובים.

שפות:

(נא לציין רמה "אמיתית": הבנה כללית ובסיסית (רמה 6), אקדמית, יכולת ניסוח מלאה, שפת אם (רמה 10)

תוכנות מחשב:

* כאן לציין רק תוכנות בהן התנסית ואתה שולט בהן, לא תוכנות שנלמדו בקורס, אלא אם מציינים זאת

דוגמא לקורות חיים

קורות חיים

ירושלים
02-6249394
כרכור
04-6466164
דואר אלקטרוני
info@connecth-r.com